nieuws

Dominique Stassen en Marieke Derks zijn maatschappelijk werkers, werkzaam bij Partners in Welzijn, in de gemeenten Beek en Stein.  “Wij zijn gespecialiseerd in het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij houden ons voornamelijk bezig met het onderzoeken van (politie)meldingen rondom het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties,...

Met het project ‘Ik sta naast je’ van Partners in Welzijn staan onbetaalde ‘gezinsassistenten’ (Gea’s) kinderen en ouders met problemen uit Sittard-Geleen bij. Dit doen ze als tegenwicht aan de zorgen van alledag. De vrijwillige gezinsassistenten brengen weer wat kleur en positieve energie. En dat...