Team Jeugd, voor als er specialistische jeugdhulp nodig is

29 oktober 2021

Kinderen en jongeren moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Soms heeft een jongere hulp nodig. Het liefst komt deze hulp vanuit de eigen omgeving, maar er zijn ook situaties waarin dat niet voldoende is of niet lukt. Dan zijn er verschillende mogelijkheden; je kunt dan terecht bij het zogeheten voorliggend veld, zoals bijvoorbeeld Partners in Welzijn of het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar als ook dát niet voldoende blijkt kun je in alle gemeenten in deze regio terecht bij  Team Jeugd  voor een indicatie voor gespecialiseerde jeugdhulp.

 

 

Het verschil tussen ‘voorliggend veld’ en  ‘gespecialiseerde jeugdhulp’

 

Zodra je te maken krijgt met een gemeente hoor je termen als ‘voorliggend veld’ en ‘gespecialiseerde zorg’. Maar wat houden die termen precies in? Hoe werkt het als je als jeugdige (tot 18 jaar) zelf hulp nodig hebt of dat je hulp voor je kind of je gezin nodig hebt? Hoe kom je in contact met dat voorliggend veld of de gemeente en waar zeg je dan eigenlijk ja tegen?

 

Thera Otten en Hilde Rietjens, beiden werkzaam bij Team Jeugd van de gemeente Sittard-Geleen, vertellen ons hier meer over.

 

Thera is jeugdconsulent, zij legt uit: “Als we het hebben over ‘voorliggend veld’ in de jeugdzorg, dan bedoelen we preventieve zorg, oftewel lichte zorg. Dit kan hulp uit je eigen netwerk zijn, maar ook bijvoorbeeld hulp van de sportpedagoog van Ecsplore, het schoolmaatschappelijk werk van Partners in Welzijn of een kinderpsycholoog van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Soms heb je als jeugdige of gezin meer nodig, bijvoorbeeld gespecialiseerde jeugdhulp waar een indicatie voor nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diagnostisch onderzoek, dagbesteding voor een kind met autisme, begeleiding in de thuissituatie voor het hele gezin, hulp bij hoogbegaafdheid en allerlei therapievormen. Om gespecialiseerde zorg te krijgen die onder de jeugdhulp valt kun je contact opnemen met het Team Jeugd van de gemeente. Zij luisteren naar je verhaal en bekijken samen met jou als jeugdige of jullie als ouders/verzorgers welke hulp het meest passend is.”

 

Hoe is de werkwijze van de jeugdconsulent?

 

“In de gemeente Sittard Geleen werkt het als volgt: wanneer je contact wilt met de gemeente kun je bellen met Team Jeugd, tel. 14-046. Geef vervolgens aan dat je een vraag hebt over jeugdhulp en je wordt doorverbonden met een medewerker van het Toegangsteam. Tijdens dit gesprek wordt er een korte analyse gemaakt van de vragen die je hebt. De medewerker vraagt onder andere de gezinsgegevens, contactgegevens, school van de jeugdige en kan ook verdiepende vragen stellen om te kunnen beoordelen of dit een vraag is voor inzet van gespecialiseerd jeugdhulp of dat de vraag niet bij Team Jeugd thuishoort. In dit gesprek worden de vervolgstappen verder uitgelegd.

 

Het kan zijn dat één telefoongesprek niet voldoende is om de hulpvraag helder te krijgen. Een jeugdconsulent van Team Jeugd neemt dan contact met je op voor een uitgebreid persoonlijk gesprek, waarbij de jeugdconsulent ook bij jou thuis langs kan komen. In dit gesprek is aandacht voor jullie sociale netwerk, de krachten van je gezin, de zorgen, eventuele diagnoses en belangrijke life events van jullie gezin. Samen stellen jullie doelen op, waar je als jeugdige of jullie als gezin aan willen werken.

 

De jeugdconsulent verwerkt de informatie die uit het gesprek naar voren komt in een hulpverleningsplan. Als uiteindelijk blijkt dat gespecialiseerde hulp nodig is, ondertekenen de gezaghebbende ouder(s) en/of de jeugdige een formulier om de aanvraag rond te maken.

 

Vervolgens bekijkt de jeugdconsulent welke zorgaanbieder het beste past bij de hulpvraag of hulpvragen. En zorgt dat deze zorgaanbieder contact opneemt met jullie gezin. De zorgaanbieder gaat dan met jou, het kind of jullie hele gezin aan de slag met de in het hulpverleningsplan gestelde doelen.

 

Halverwege het traject wordt er een evaluatiemoment gepland waarin de jeugdconsulent bespreekt hoe de ingezette zorg verloopt. Bijvoorbeeld: Welke doelen zijn actueel? Hoe is er aan de doelen gewerkt? Hoe gaat hulpverlening er de komende periode uit zien?”

 

Wat doet de casusregisseur?

 

“Het kan zijn dat er in een gezin meerdere zorgaanbieders – met elk hun eigen expertise – ingezet worden. Op het moment dat de samenwerking tussen hen niet goed verloopt is het belangrijk dat iemand het overzicht heeft en waar nodig bijstuurt. Ook als de samenwerking tussen ouders en zorgaanbieders niet goed verloopt, of de samenwerking tussen ouders onderling. Op dat moment kan een casusregisseur vanuit Team Jeugd deze rol vervullen. De casusregisseur zorgt voor afstemming, maakt afspraken die geëvalueerd worden en neemt tijdelijk de regie over de zorginzet over,” laat Hilde weten, zij is werkzaam als casusregisseur.

 

Thera vult aan: “Vanuit mijn functie als jeugdconsulent sta ik naast het gezin en denk ik graag mee. De gemeente is niet alleen de financierder van de zorg, zoals vaak gedacht wordt. We willen juist graag samenwerken en bekijken wat een gezin of een jeugdige nodig heeft. We hebben uiteraard oog voor wat er wel al allemaal goed gaat en daar willen we graag op voortborduren.”

 

Hilde voegt toe: “Een jeugdconsulent zorgt voor een goede verwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp en legt dan de verantwoordelijkheid terug bij het gezin en de zorgaanbieder. Maar als casusregisseur ben ik intensief betrokken bij het gezin. Ik volg een gezin een lange tijd. Zo leer je het gezin echt kennen en draag je mede verantwoordelijkheid. Dat vind ik heel leuk aan mijn functie! Samen met het gezin werk ik aan een plan en toekomstperspectief. Ik ben onderdeel van de ontwikkeling van een kind.”

 

Wat willen jullie meegeven aan ouders?

 

“Het zou fijn zijn als de afstand tussen de gezinnen en Team Jeugd zo klein mogelijk is. Mensen voelen niet altijd de ruimte om alles te vertellen. Vaak komt dit omdat ze niet op de hoogte zijn van onze werkwijze. Wij zijn er juist om te ondersteunen,” vertelt Hilde.

 

Thera vervolgt: “Mijn collega’s en ik hebben bijna allemaal ervaring binnen de Jeugdzorg. Zo hebben we veel kennis en ervaring op mogen doen in het werkveld en hebben we direct naast de jeugdige en hun ouders gestaan. Die ervaring nemen we mee in ons werk en helpt ons om vanuit het gezin te werken.”

 

Wat is het verschil met een verwijzing door de huisarts?

 

“Huisartsen kunnen natuurlijk ook regelen dat er gespecialiseerde jeugdhulp ingezet wordt,” zegt Thera. “En dat zal ook vaak gebeuren, maar de huisartsen zijn niet zo heel specifiek op de hoogte van het aanbod van alle verschillende Jeugdzorg-aanbieders zoals wij dat zijn. Zij kunnen hierdoor misschien minder goed naar de meest passende aanbieder verwijzen.

 

Om de (hulp)vraag van de jeugdige of de ouders duidelijker te krijgen maken wel al veel huisartsen gebruik van de POH-Jeugd, oftewel de kinderpsychologen en orthopedagogen, van het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek. De POH Jeugd kan dan een aantal gesprekken voeren met de jeugdige en/of de ouders en kan dan de huisarts adviseren welke hulp er ingezet dient te worden. Deze POH-Jeugd heeft – behalve korte lijntjes met de rest van het voorliggend veld – zeer korte lijntjes met Team Jeugd en kan ook doorverwijzen naar Team Jeugd om de passende zorg in te zetten.”

 

Vraag voor Team Jeugd?

 

Heb jij een vraag voor Team Jeugd? Vanuit elke gemeente in de 046-regio zijn de diverse Teams Jeugd te bereiken via telefoonnummer 14-046.

 

Vragen? Contact?

 

Heb je naar aanleiding van dit artikel een vraag? Wil je graag met iemand in contact komen omdat je vragen of zorgen hebt? Bel of stuur een whatsapp-bericht naar het CJG 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl en we zorgen dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt.

 

 

Geplaatst op 29 oktober 2021 | Categorie Jongeren, Nieuws, Peuter, Schoolkind

Vragen? Neem dan contact op!

Je kunt ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongeren.

Heb je vragen naar aanleiding van de artikelen? Wil je graag met iemand in contact komen omdat je vragen of zorgen hebt? Bel of stuur een whatsapp-bericht naar het CJG 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl en we zorgen dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.