Onze partners

De partners van opgroeienin046.nl

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.

Gemeente Sittard-Geleen
Bezoek onze website

Gemeente Stein

Bezoek onze website

Gemeente Beek

Bezoek onze website

Gemeente Beekdaelen

Bezoek onze website

CJG Westelijke Mijnstreek
Ons team psychologen kind & jeugd is zeer ervaren in het voorlichten en begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders bij voornamelijk enkelvoudige opvoedvraagstukken.

 

Bezoek onze website

Ecsplore
Stichting Ecsplore werkt aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de jeugd.

 

Bezoek onze website

GGD Zuid-Limburg
Wij zijn de geneeskundige gezondheidsdienst van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Onze speciale aandacht gaat uit naar mensen in een kwetsbare positie, zoals jongeren, ouderen en mensen die op meerdere gebieden problemen hebben.

 

Bezoek onze website

Knooppunt Informele Zorg
Om de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zelfhulp (de informele zorg) in de Westelijke Mijnstreek te versterken, bundelen wij de krachten van alle netwerkpartners.

 

Bezoek onze website

Kredietbank Limburg

Wij komen in beeld als mensen een financieel probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen. We helpen ze de problemen op te lossen en te voorkomen dat ze groter worden. Het is onze ambitie om flexibele, doelmatige en adequate schuldhulpverlening te leveren.

 

Bezoek onze website

MeanderGroep
Wij ondersteunen mensen bij het omgaan met allerlei problemen in het dagelijks leven of werk. Samen zoeken we naar een oplossing. Maatschappelijke Dienstverlening Beekdaelen bestaat uit Algemeen Maatschappelijk Werk, Ouderenwerk en Jeugd- en Jongerenwerk.

 

Bezoek onze website

MIK Kinderopvang
Al generaties lang bieden wij vertrouwde & betaalbare kinderopvang in Maastricht, de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland. Met liefdevolle & professionele aandacht voor elk kind van 0 tot 13 jaar. Daarmee bieden we hen een krachtige start waarvan ze groeien.

 

Bezoek onze website

Partners in Welzijn
Wij helpen mensen – jong en oud – als ze problemen hebben maar bovenal willen we u helpen problemen te voorkomen. We zijn het gezicht in buurten en wijken. Onze dienstverlening is soms individueel, soms collectief, soms door professionals, soms door vrijwilligers.

 

Bezoek onze website

Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek

Het Basisteam Westelijke Mijnstreek bestaat uit de voormalige politiebasiseenheden Sittard-Born/Geleen/Stein en Beek. Het bureau aan het Stationsplein 18 in Sittard is het enige politiebureau in deze gemeenten met een publieksfunctie.

 

Bezoek onze website

Spelenderwijs
Spelenderwijs biedt kinderopvang voor 0 tot en met 12 jarigen bij peutercentra, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beekdaelen, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Beek.

 

Bezoek onze website

Stichting MEE Zuid-Limburg
MEE vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Dan is het goed om te weten dat je bij MEE terecht kunt voor advies en ondersteuning.

 

Bezoek onze website

Zuyderland
Zuyderland biedt per 1 januari 2020 geen jeugdgezondheidszorg meer aan. Vanaf die datum kunnen ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar terecht bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg. Dit is een onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

 

Bezoek onze website

Geboortezorg Limburg

Geboortezorg Limburg is een gespecialiseerde zorgverlener voor zwangerschaps- en kraamzorg. Al generaties lang helpen we ouders en baby’s aan een zo goed mogelijk begin van hun leven samen.

 

Bezoek onze website

Coach4You
Coach4U is er voor jongeren tussen de 13 – 23 jaar die het om allerlei redenen even ‘helemaal gehad hebben’ met school, stage of werk. De coaches van Coach4U bieden jou een luisterend oor en helpen je bij het vinden van de juiste hulp.

 

Bezoek onze website

Vragen? Neem dan contact op!

Soms lopen de dingen niet zoals gehoopt. Samen met jou zoeken we naar een oplossing! Daarom kun je ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van jouw baby, peuter, kind en jongere. Wie wij zijn? Pedagogen, psychologen kind & jeugd en andere deskundigen. Wij werken in de regio Westelijke Mijnstreek actief samen met huisartsen, jeugdartsen en ketenpartners en denken graag met je mee (en vinden niets gek).

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.