Opvoeding schoolkind

Hoe omgaan met lastig gedrag?

Schreeuwen, schoppen, slaan en bijten; bij veel kinderen gebeurt dat wel eens. Sommige vormen van agressief gedrag horen bij een bepaalde leeftijd. Kinderen moeten leren opkomen voor zichzelf, maar iemand pesten, vernederen, uitschelden, bedreigen of buitensluiten is iets heel anders. Het kind wil dan een ander echt pijn doen, misschien zelfs zonder enige aanleiding. En dat hoort er niet bij!

 

Wat kun je doen tegen agressief gedrag?

 

  • Grijp meteen in als je kind agressief is
  • Blijf zelf rustig en sla nooit
  • Zorg dat je kind je aankijkt
  • Zeg welk gedrag moet stoppen
  • Vraag waarom het zich zo gedraagt
  • Leg uit waarom je kind niet mag slaan: vertel hoe dit voelt voor de ander
  • Wees duidelijk. Geef de grenzen en gevolgen aan
  • Geef je kind positieve aandacht als het zich aan de regels houdt

 

Soms lukt het niet om het agressieve gedrag van je kind te verminderen. Het kan dan veel invloed hebben op je gezin en op hoe je jezelf voelt. Als je je zorgen maakt over aanhoudend agressief gedrag, kun je het best contact opnemen met een jeugd- & gezinswerker van Partners in Welzijn of met een psycholoog kind & jeugd van CJG Westelijke Mijnstreek. Als dwars, negatief en vijandig gedrag langer dan vier maanden duurt, is er misschien sprake van een psychisch probleem.

 

Wat kun je als ouder doen tegen pesten?

Als ouder kun je met pesten te maken krijgen. Misschien wordt jouw kind gepest of pest jouw kind iemand anders. Het kan ook zo zijn dat er op de school van je kind gepest wordt en dat jouw kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan.

 

Bij pesten is er sprake van ongelijkheid tussen kinderen. Er is steeds één kind dat sterker is en wint, het kind dat zwakker is verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Pesten kan zich voordoen in de vorm van slaan, schoppen, buitensluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en vernielen van spullen. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop: de meelopers. Ook kan pesten online plaatsvinden: cyberpesten (via Facebook, Instagram en WhatsApp) komt regelmatig voor.

 

Pesten houdt meestal niet vanzelf op en het kan grote gevolgen hebben. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. En kan zich gaan schamen om het thuis te vertellen. Het beste kun je zelf zo nu en dan het onderwerp aansnijden. Vraag of je kind het wel eens merkt dat iemand (online) gepest wordt. Hoe gebeurt dat dan precies en wat doe je kind in zo’n geval? Hoe vaker je dat vraagt, hoe gemakkelijker het is voor je kind om naar jou toe te komen als er een probleem is. Praat er ook eens over met andere ouders of met leerkrachten op school. Wacht niet te lang af als je weet dat er gepest wordt. Als het pesten al lang aan de gang is, zijn de problemen moeilijker op te lossen.

 

Om te voorkomen dat kinderen slacht offer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn. Ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld spelen een belangrijke rol. Als ouder kun je deze eigenschappen versterken. Praat er eens over met de jeugd & gezinswerker op school of vraag naar één van de vele themasessies die o.a. door Partners in Welzijn en Ecsplore worden aangeboden.

 

Zie ook: ‘Stop pesten nu’ van Stichting Stop Pesten Nu

lopend schoolkind

Vragen? Neem dan contact op!

Soms lopen de dingen niet zoals gehoopt. Samen met jou zoeken we naar een oplossing! Daarom kun je ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van jouw baby, peuter, kind en jongere. Wie wij zijn? Pedagogen, psychologen kind & jeugd en andere deskundigen. Wij werken in de regio Westelijke Mijnstreek actief samen met huisartsen, jeugdartsen en ketenpartners en denken graag met je mee (en vinden niets gek).

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

 

Tel: 046 – 850 69 10

Stel je vraag via whatsapp

 

Tel: 046 – 850 69 10

#opgroeienin046

Hulp nodig? Hallo zeggen? Of gewoon niks willen missen? Abonneer je dan nu!.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.