Scheiden heeft grote impact op kinderen

13 december 2019

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek strandt gemiddeld 1 op de 3 huwelijken. Dat is niet niks. Zeker niet wanneer je bedenkt dat hier – landelijk gezien – bijna 33.000 minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Het is inmiddels algemeen bekend dat een scheiding een grote impact heeft op emotioneel, lichamelijk en financieel gebied voor zowel ouders als kinderen. De scheiding brengt veel veranderingen mee.

 

Signalen

“De problematiek speelt al vaak enige tijd voordat wij als hulpverlening erbij betrokken worden” vertelt Jonne Mestrom – jeugd & gezinswerker bij Partners in Welzijn. “Als kinderen signalen afgeven, trekken scholen of ouders bij ons aan de bel. Vooral de leerkrachten en mentoren hebben hierin een belangrijke rol, zij hebben een zogenaamde signaalfunctie. Zij merken meestal als eerste dat er iets met een kind aan de hand is, maar hebben dan onvoldoende tijd om het kind in kwestie buiten school te begeleiden.”

 

“Soms trekken ouders ook zelf aan de bel” vult Nieki Mevissen aan, werkzaam als maatschappelijk werker. “Dit kan zijn met opmerkingen als:  ‘mijn ex-partner betaalt geen alimentatie’ of ‘mijn ex doet het niet goed met mijn kind(eren)’. Na de scheiding spelen er vooral veel praktische problemen. Wie gaat waar wonen en hoe worden de kosten rondom de kinderen betaald?! Zo kan er een ontzettende strijd ontstaan”. “Vaak zijn ouders dan wel al uit elkaar, maar wonen ze als gezin nog wel samen in één huis” legt Jonne uit. “Het kind heeft last van deze onderlinge spanningen en onrust. Helaas valt dit niet altijd direct op te lossen en moet het kind hier doorheen. Zaak voor ons als hulpverlener om dan zo spoedig mogelijk met beide ouders afzonderlijk in gesprek te gaan”.

Meerzijdig partijdig

Nieki vertelt: “En dat is niet altijd even makkelijk in zo’n situatie. Voor veel ouders betekent dit ook dat het ‘moddergooien’ moet stoppen. We steken in op de visie dat ondanks ze nu ex-partners zijn, ze nog wel als ouder in het belang van het kind moeten blijven handelen. Belangrijkste is hierbij: hoe graag je een ander ook zou willen veranderen, je hebt alleen invloed op je eigen gedrag. In de praktijk betekent dit ook dat ouders worden aangesproken op hun eigen rol als ouder en dat wanneer ze zelf veranderen, dit altijd invloed zal hebben op de manier hoe de ander zal reageren”.

 

Wanneer beide ouders instemmen, gaan wij op een laagdrempelige wijze één-op- één het gesprek aan met hun kind(eren)” aldus Jonne. “Wij zullen hierin altijd meerzijdig partijdig zijn, dit is een stukje maatwerk en bekijken we daarom per casus. Dit zou kunnen betekenen dat de ene hulpverlener zich richt op de ouders en de ander op het kind. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we een neutraal en vertrouwd aanspreekpunt zijn waar kinderen hun verhaal kwijt kunnen. Door middel van boekjes, zoals: ‘ik hoor bij jullie allebei’, kijken we of het kind iets wil vertellen over de scheiding, maar ook of het voldoende ruimte voelt om er iets over kwijt te kunnen. Er zijn immers genoeg kinderen die denken dat ze van papa iets niet tegen mama mogen zeggen of andersom”.

Stabiliteit

”Voor een kind is het allerbelangrijkste dat de ouders ervoor zorgen dat er rust in de thuissituatie wordt gecreëerd. Hierbij zoeken we ook actief in het sociale netwerk van ouders om, ondanks deze periode van onrust, het kind stabiliteit te bieden. Er wordt in veel gevallen door maatschappelijk werk een ‘omgangsbemiddelingstraject’ opgestart, waarbij beide ouders met elkaar afspraken maken over de omgang. In het plan worden concrete afspraken gemaakt waarin het belang van het kind voorop staat, maar waar ouders zich prettig bij voelen. Ouders worden – indien gewenst – gecoacht in hun opvoeding. Hierbij zijn er geen standaard opvoedregels. Wat voor de ene ouder goed werkt, hoeft niet passend te zijn voor de andere ouder.” aldus Nieki.

 

“Wel geven we het advies om als ouder ook je eigen spanning en stress te benoemen naar het kind en de gevoelens en het gedrag van het kind te ondertitelen. Samenwerken met ketenpartners als de gemeente, psychologen kind en jeugd, huisartsen, stichting MEE, scholen en/of het consultatiebureau is daarbij soms nodig. Zeker wanneer er sprake is van een vechtscheiding of huiselijk geweld” sluit Jonne af.

 

Heb je vragen of twijfels over de effecten van een scheiding op jouw kind? Neem dan contact op met één van de schoolmaatschappelijk werkers/jeugd- & gezinswerkers van Partners in Welzijn of de psychologen kind & jeugd van CJG Westelijke Mijnstreek.

 

Meer weten over het aanbod van Partners in Welzijn op het gebied van scheiding?

Lees dan het artikel ‘Hulp bij scheiding‘ (2023)

 

Zie ook: ‘Echtscheiding door de ogen van kinderen‘ van Nieuwsuur.

 

Geplaatst op 13 december 2019 | Categorie Jongeren, Peuter, Schoolkind

Vragen? Neem dan contact op!

Je kunt ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongeren.

Heb je vragen naar aanleiding van de artikelen? Wil je graag met iemand in contact komen omdat je vragen of zorgen hebt? Bel of stuur een whatsapp-bericht naar het CJG 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl en we zorgen dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.