Inzet van psychologen kind & jeugd nu al een succes

21 november 2019

De inzet van speciale huisartspraktijkondersteuners (POH’s) die zich bezighouden met jeugdproblematiek in de Westelijke Mijnstreek blijkt een groot succes. Ruim driekwart van de kinderen en jongeren met problemen is gebaat bij een (korte) serie gesprekken met een POH-er dat zij niet in het ‘zware’ specialistische hulpverleningscircuit belanden.
 

Wethouder Berry van Rijswijk (jeugdbeleid, GOB) van Sittard-Geleen trekt die ‘bijzonder verheugende’ conclusie na een regionale proef met jeugd-POH’s die twee jaar heeft gedraaid en die onlangs is afgerond. Van Rijswijk spreekt van een doorslaand succes, reden waarom de fusiestad en omliggende gemeenten het aantal POH’s nu in één klap verdubbelen tot zes. Daarbij gaat het zowel om kinderpsychologen als orthopedagogen.

 

Doeltreffend

De in jeugdproblematiek gespecialiseerde POH’s assisteren alle huisartsen in de regio. In een serie (van maximaal vijf, deels therapeutische) gesprekssessies diagnosticeert en bespreekt de ondersteuner de problematiek van en met de jeugdige cliënt. Die werkwijze blijkt niet alleen doeltreffend maar garandeert ook snelheid, omdat er in dit geval geen sprake is van lange wachtlijsten.

 

“De praktijk wijst uit dat het leeuwendeel van de doelgroep (kinderen tot 18 jaar) daar veel en snel baat bij heeft. Die gesprekken blijken in de meeste gevallen te volstaan. Doorstroming naar wat ik gemakshalve het beschikkingencircuit noem, dat van de zware en kostbare zorg, blijkt in ruim driekwart van de gevallen niet nodig. Dat is grote winst, in de allereerste plaats voor de kinderen en jongeren in kwestie”, stelt Van Rijswijk.

 

Positieve conclusies

De wethouder benadrukt dat hij die positieve conclusies niet trekt uit bezuinigingsoverwegingen, tegen de achtergrond van de precaire financiële situatie waarin Sittard-Geleen verkeert. “Het belang van de jeugdige staat in dit soort zaken altijd voorop. Ja, ook als dat extra geld kost. Maar wat dat laatste betreft blijkt juist het tegendeel het geval met deze aanpak. Want die blijkt niet alleen zeer effectief, maar ook nog eens stukken goedkoper.”

 

Hoofdbrekens

Toch erkent Van Rijswijk dat de financiële sores van Sittard-Geleen ook op het gebied van de jeugdzorg wel degelijk voor forse hoofdbrekens zorgen. Alleen al het feit dat momenteel zo’n 12 procent van de jongeren in Zuid-Limburg professionele hulp en zorg nodig heeft – wezenlijk méér dan het landelijk gemiddelde – baart hem zorgen.

 

Zelf investeert Sittard-Geleen jaarlijks zo’n 28 miljoen euro in jeugdzorg, waarvan nog geen 22 miljoen vergoed wordt door het Rijk. “Dat betekent dus een gat van ruim zes miljoen per jaar, louter en alleen binnen dit specifieke vakgebied”, constateert Van Rijswijk wrang.

 

Heb je opvoed- en opgroeivragen over je kind? Neem dan contact op met een van de psychologen kind & jeugd (POH’s) van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westelijke Mijnstreek.

 

Bron: De Limburger

Geplaatst op 21 november 2019 | Categorie Jongeren, Nieuws, Schoolkind

Vragen? Neem dan contact op!

Je kunt ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongeren.

Heb je vragen naar aanleiding van de artikelen? Wil je graag met iemand in contact komen omdat je vragen of zorgen hebt? Bel of stuur een whatsapp-bericht naar het CJG 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl en we zorgen dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.