Erkenning van het kind

Als je voor de wet met elkaar getrouwd bent, heb je als ouders automatisch ‘familiaire betrekkingen’ tot het kind.

 

Zijn jullie niet getrouwd en hebben jullie ook geen geregistreerd partnerschap met elkaar, dan moet de vader het kind erkennen bij de gemeente. Hij heeft hiervoor toestemming nodig van de moeder. Een man hoeft overigens niet de biologische vader te zijn van het kind om het kind toch te erkennen.

 

Erkenning door de vader

 

Door erkenning wordt de vader de wettelijke ouder en krijgt hij daarmee de onderhoudsplicht en een erfrechtelijke band met het kind. Erkenning kan zowel voor de geboorte als na de geboorte van het kind. Je kunt dit bijvoorbeeld tegelijk regelen met de aangifte van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.

 

Erkenning door de duo-moeder

 

Als duo-moeder (meemoeder) kun je per 1 april 2014 door erkenning het ouderlijk gezag krijgen over je kind. Dit kan bijvoorbeeld bij het aangeven, maar ook al voor de geboorte. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Verzoek voor het ouderlijk gezag

 

De vader heeft door erkenning nog niet het ouderlijk gezag over het kind. Dit gezag houdt in dat de vader rechtshandelingen kan verrichten namens het kind, zoals het zetten van een handtekening op officiële documenten. Om het ouderlijk gezag over het kind te krijgen, moeten jullie als ouders samen een verzoek indienen bij de administratie van de rechtbank.

 

Erkenning ongedaan maken

 

Het is alleen mogelijk om de erkenning te vernietigen als de erkenner niet de biologische vader is. De moeder, het kind, de erkenner van het kind en het Openbaar Ministerie kunnen bij de rechtbank een verzoek tot vernietiging indienen. De biologische vader kan niet zelf een verzoek tot vernietiging indienen wanneer een andere man het kind heeft erkend.

keurmerk opvoedencontent
Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Vragen? Neem dan contact op!

Je kunt ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongeren.

Heb je vragen naar aanleiding van de artikelen? Wil je graag met iemand in contact komen omdat je vragen of zorgen hebt? Bel of stuur een whatsapp-bericht naar het CJG 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl en we zorgen dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.