School wordt weer school en thuis weer thuis!

8 mei 2020

Na 2 maanden thuisonderwijs gaan op 11 mei de basisscholen weer open voor alle kinderen. In het regulier basisonderwijs krijgen kinderen de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft krijgen zij thuiswerk. Het verschilt per school hoe dit wordt vormgegeven. De afgelopen periode heeft veel impact gehad op alle kinderen en gezinnen. Maar ook op de leerkrachten, die in een compleet andere situatie hun werk moesten gaan doen. Welke tips geven zij aan ouders? Hoe kunnen we hier samen een succes van maken?
 

De afgelopen 2 maanden hebben in het teken gestaan van wennen en het opnieuw vinden van een structuur. Ouders droegen verschillende petten tegelijk (werknemer, opvoeder, partner én leerkracht) en stonden de hele dag aan. Voor kinderen leek het in het begin een beetje vakantie, maar zij moesten al gauw flink aan het werk, maar dan thuis. Leerkrachten moesten hun hele manier van onderwijs bieden omgooien en nog meer digitaliseren. Maar wat we allemaal gemeen hadden: het gemis aan sociaal contact, elkaar zien, samen zijn. School blijkt veel meer dan enkel het opdoen van kennis!

 

Wat heeft geholpen?

 

Voor de kinderen was het heel prettig als er thuis ook een vaste dagstructuur was. Dit gaf houvast en stimuleerde tot het werken aan hun schooltaken. Ouders hebben geprobeerd om hun kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het schoolwerk, wat niet altijd gemakkelijk was. Loslaten, de druk niet opvoeren en even de focus leggen op ontspannen en samen zijn was hierin helpend; een dag later ging het dan vaak alweer een stuk beter!

De digitale oplossingen hebben op alle fronten geholpen; het onderwijs kon hierdoor doorgaan maar belangrijker nog: het contact kon hierdoor onderhouden worden tussen de kinderen, hun klasgenoten, de leerkracht en de ouders. De verbondenheid is ondanks de fysieke afstand zo goed als mogelijk in stand gebleven.

Als er leerlingen waren die uit beeld dreigden te raken (omdat het contact niet tot stand kwam, of omdat ze geen schoolwerk maakten) heeft het blijven investeren in contact met de ouders enorm geholpen. Het snel schakelen met bijv. het schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp en leerplicht bij zorgen bleek ook nu van grote waarde.

 

Heeft het ook iets opgeleverd?

 

Veel kinderen vonden het ook wel fijn om veel bij hun ouders te zijn. En omgekeerd. De band en betrokkenheid in veel gezinnen is verstevigd en gegroeid. Ouders hebben hun kind ook eens van een andere kant leren kennen. Leerkrachten hebben hun leerlingen en ouders op een andere manier leren kennen. Het intensievere contact dat leerkrachten in deze tijd met ouders hadden heeft het gevoel gegeven: we hebben dit samen gedaan! Ook in deze tijd hebben school en ouders samen vormgegeven aan de opvoeding, de ontwikkeling en het opgroeien van kinderen. Het belang van deze samenwerking is alleen maar onderstreept.

 

De scholen gaan weer open op 11 mei. Wat valt er te verwachten?

 

School wordt weer school, en thuis wordt weer gewoon thuis. Er komt meer rust en regelmaat in de gezinnen en de dubbele pet die ouders op hadden, valt weer grotendeels weg.

Aandacht voor het welbevinden van de kinderen staat de eerste periode voorop in het onderwijs. Hoe hebben de kinderen de afgelopen 2 maanden beleefd? Hebben zij zieken in de familie gehad, of naasten verloren? Hoe voelen ze zich eigenlijk? De didactische ontwikkeling komt hierna. Hierin worden verschillen verwacht, dit moet goed in kaart worden gebracht en zal maatwerk van de leerkracht gaan vragen.

Er zijn misschien kinderen en ouders die het spannend vinden om weer naar school te gaan. Hier moeten we oog voor hebben en hen proberen te helpen.

Contacten met het schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp en leerplicht blijven belangrijk. Snel schakelen en hulp inzetten wanneer nodig is ook de komende tijd uitermate belangrijk.

Kinderen zullen opbloeien door het sociale contact en het weerzien met hun klasgenoten. Ook voor de leerkrachten zal dit een stuk prettiger werken, ook al blijft de druk hoog vanwege de verdeling in 2 groepen, de aanpassingen in de dagen/dagdelen dat de kinderen op school zijn, de manier van pauzeren, het combineren van fysiek onderwijs met thuisonderwijs. En de ouders kunnen hopelijk weer wat meer ‘gewoon papa of mama’ gaan zijn, weer een betere balans vinden tussen werk en gezin.

 

Tips voor ouders van leerkrachten:

 

► Welbevinden is en blijft de belangrijkste basis voor kinderen om te kunnen leren en ontwikkelen.

► Blijf je kind goed volgen, ook nu ze weer naar school gaan. Ouders kennen hun kinderen het beste en weten wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het kind goed functioneert.

► Praat regelmatig met je kind over hoe het de situatie en de veranderingen beleeft.

► Deel eventuele zorgen met de leerkracht.

► Neem contact op met de schoolmaatschappelijk werker van jouw school als je vragen of zorgen hebt over je kind of je gezin.

► Neem de vrijheid om als dat nodig is op momenten af te wijken van de opdrachten van school. Zorg samen voor een goede sfeer thuis.

► Houd je aan de richtlijnen die de regering ons stelt en blijf verder rustig en gezond!

► Blijf de kinderen duidelijk maken dat het nu (ook op school) anders is dan anders, maar als wij het allemaal goed blijven doen dan komt het allemaal goed.

► Ondanks dat we, totdat er een vaccin tegen Covid-19 is, nog veel aanpassingen zullen moeten doen, nog veel zullen moeten doen en laten, weet: ook dit gaat voorbij!

► Geniet van de ruimte die door de versoepeling van de maatregelen ontstaat, als we samen volhouden dan zal deze ruimte alleen maar groter worden.

 

Vragen?

 

► Als je al contact hebt met één van onze professionals, neem dan contact op met diegene om je vraag of zorg over jouw thuissituatie te bespreken.

 

► Heb je nog geen vaste contactpersoon, maar wil je wel graag met iemand in contact komen omdat je tegen moeilijkheden aanloopt binnen je gezin? Er is een bereikbaarheidsdienst voor alle pedagogische vragen, georganiseerd door het CJG en Partners in Welzijn. Er kan van 09:00 tot 17:00, van maandag t/m vrijdag, contact worden opgenomen. Bel of stuur een whatsapp-bericht naar 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl 

 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van 5 onderwijsprofessionals werkzaam binnen het basisonderwijs in de Westelijke Mijnstreek.

Geplaatst op 8 mei 2020 | Categorie corona, Jongeren, Peuter, Schoolkind

Vragen? Neem dan contact op!

Je kunt ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongeren.

Heb je vragen naar aanleiding van de artikelen? Wil je graag met iemand in contact komen omdat je vragen of zorgen hebt? Bel of stuur een whatsapp-bericht naar het CJG 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl en we zorgen dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.