Meer bewegen, minder zitten

4 december 2019

Waar kinderen vroeger nog veelvuldig werden aangespoord om stil te zitten tijdens de les, wordt daar tegenwoordig heel anders over gedacht. Talloze onderzoeken wijzen de laatste jaren op het belang van bewegen; niet alleen voor de fysieke gezondheid, maar ook voor een beter functionerend brein. SuperFIT is een aanpak die is ontwikkeld om kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren gezonder te leven door meer te bewegen en gezonder te eten. Fabian Brinkman van sport- en cultuurstichting Ecsplore en Sonja Vetter van kinderopvangorganisatie Spelenderwijs aan het woord over dit gezondheidsprogramma.
 

Wat houdt het SuperFIT project precies in?

“SuperFIT is een brede, multidisciplinaire aanpak die is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl,” legt Fabian uit. “Het project richt zich bij jonge kinderen op vier doelen: meer bewegen, minder zitten, meer groenten en fruit eten en water drinken. De slogan van SuperFIT is dan ook: ‘Minder zitten, meer bewegen’. De methode als geheel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler gaat over de omgeving waarop de methode zich richt, namelijk de kinderopvang, thuis en de wijk. De tweede pijler omhelst het fysieke, het sociale en het politieke aspect van de methode. De derde pijler richt zich op de inhoud van de methode: voeding en beweging.”

 

Waarom is deze SuperFIT methode zo belangrijk?

Fabian gaat verder: “De basis voor een gezonde leefstijl wordt al op jonge leeftijd gelegd. Gewoontes worden op deze leeftijd aangeleerd en blijven vaak het hele leven bestaan. De SuperFIT aanpak richt zich dan ook op kinderen tussen de twee en vier jaar oud. Door zo vroeg te beginnen met het aanleren van een gezonde leefstijl, wordt de kans op welvaartsziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd verkleind. Natuurlijk heeft het hebben van een gezonde leefstijl ook op korte termijn voordelen. Het kind zit lekkerder in zijn vel, kan zich goed ontwikkelen, heeft meer zelfvertrouwen en kan zich beter concentreren.”

 

Welke partijen zijn betrokken bij de aanpak?

“De verschillende settingen die in de aanpak betrokken worden zijn kinderopvang, gezin en wijk. Binnen de SuperFIT aanpak kan gebruik gemaakt worden van verschillende onderdelen, zoals training en coaching van pedagogisch medewerkers, groente- en fruitlevering op kinderopvanglocaties, overstappen op water drinken, aanpassing van het beleid, de organisatie van gezinsbijeenkomsten en het in kaart brengen van het beweegaanbod in de gemeente. Dit is uiteraard afhankelijk van de wensen en afspraken die wij op voorhand maken met de betrokken partijen”, verteld Fabian.

 

Wat maakt het project succesvol?

“Een belangrijk aspect van SuperFIT is de gedragscomponent: zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders geven het goede voorbeeld! Alle medewerkers hebben hiervoor scholing gehad en ouders wordt de Triple P methode aangeboden, gericht op positief opvoeden,” verteld Sonja. “Na een succesvolle start van SuperFIT op twaalf locaties van Spelenderwijs, heeft de gemeente Sittard-Geleen Ecsplore nu opdracht gegeven om deze methode breed uit te rollen, om zo bij alle pedagogisch medewerkers bewustwording te creëren over een gezonde leefstijl. Dit past helemaal bij de ambitie van Spelenderwijs om een ‘Gezonde kinderopvangorganisatie’ te zijn. SuperFIT is een prachtig instrument om dit kwaliteitslabel te behalen.” Alle pedagogisch medewerkers worden opgeleid met het programma Gezonde Start, dat gezond opvoeden van kinderen in de kinderopvang behandelt. Daarnaast gaan ze de werkvloer op, om kennis te maken met de medewerkers, uitleg te geven en om daadwerkelijk met de kinderen aan de slag te gaan.

 

Hoe ziet de methode er in de praktijk uit?

“Vanuit de methode worden kleine suggesties gedaan voor activiteiten” zegt Sonja. “Zo is er een kaartenbak met ideeën die is afgestemd op het dagritme van de zaal. Een activiteit is bijvoorbeeld het geven van een bak met wasknijpers aan de kinderen en ze ermee te laten experimenteren. Door eraan te voelen of door ze op kleur te sorteren, wordt de fijne motoriek gestimuleerd. Door posters op te hangen met daarop het suikergehalte van kinderdrankjes en via ouderavonden worden ook ouders bij de aanpak betrokken, maar het is lastig om alle ouders te bereiken. Het effect kan in de toekomst nog breder worden. Er liggen daarvoor kansen in bijvoorbeeld het aangaan van de samenwerking met JGZ GGD Zuid-Limburg. Ook pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij het betrekken van de ouders. Dit vraagt wel nog meer bewustwording bij medewerkers over het belang van gezondheid en dat is soms nog confronterend, omdat ze dan voor de vraag gesteld worden hoe gezond ze zelf eigenlijk leven. Je moet de boodschap immers wel zelf voelen, wil je hem uit kunnen dragen.”

 

Waar richt het programma zich het meeste op momenteel?

“SuperFIT is een voorloper van het basisschoolprogramma Smart and Fit,” vertelt Fabian tot slot. “Er wordt met SuperFIT dus een mooie doorgaande lijn gecreëerd. Bovendien versterkt SuperFIT de programma’s van Ecsplore op de basisschool. Al met al wordt er zo goed mogelijk samengewerkt voor een versteviging van de preventie. In de komende fase willen we meer partners betrekken en al aan de voordeur het gesprek aangaan met ouders over een gezonde leefstijl.

Geplaatst op 4 december 2019 | Categorie Peuter, Schoolkind

Vragen? Neem dan contact op!

Je kunt ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongeren.

Heb je vragen naar aanleiding van de artikelen? Wil je graag met iemand in contact komen omdat je vragen of zorgen hebt? Bel of stuur een whatsapp-bericht naar het CJG 046-8506910 of mail naar info@cjg-wm.nl en we zorgen dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.