Me We project voor jonge mantelzorgers

Datum: Eind mei
Tijd:
Adres:
Deel via:

Eind mei gaan Tanja Goessens en Merel Claessens van Steunpunt Mantelzorg Zuid een online training starten speciaal voor jonge mantelzorgers van 15 – 17 jaar. In een trainingsreeks van 7 online bijeenkomsten van ongeveer 2 uur gaan we aan de slag met de training ME – WE. Het steunpunt sluit hiermee aan bij een Europees onderzoek i.s.m. Stichting Vilans om te kijken hoe jonge mantelzorgers versterkt kunnen worden in de uitdagingen van hun alledaagse leven. Wanneer een jongere opgroeit samen met een gezinslid waar langdurig zorg voor is heeft dit namelijk altijd invloed op zijn of haar ontwikkeling.

 

Toelichting op de training

De training is gebaseerd op de DNA-V methode, waarbij de jonge mantelzorgers (hierna jmz-ers) leren kijken naar de verschillende rollen die ze hebben. Iedereen beschikt over een Advisor, die in iedere situatie gevraagd en ongevraagd advies en commentaar geeft. De Noticer neemt alles waar wat de jmz-er intern voelt (fysiek en emotioneel) en wat er om zich heen gebeurt. De Discoverer ziet kansen en mogelijkheden om nieuwe situaties aan te gaan. Hoe deze rollen zich manifesteren bepaalt voor een groot deel of jmz-er nieuwe situaties aan durven te gaan en hoe ze met stressvolle situaties omgaan.

 

De training helpt jmz-ers deze rollen helder te krijgen en op waarde te schatten. Soms geeft een Advisor namelijk ontzettend onnuttig advies (‘Ga maar niet naar dat feestje want ik zie er helemaal niet leuk uit’). Hierdoor missen ze nieuwe ervaringen en het experimenteren wat juist zo belangrijk is voor deze groep. In andere gevallen kan de Explorer zo dominant zijn, doordat een zorgsituatie continu een beroep doet op het oplossingsgericht vermogen, dat een jonge mantelzorger geen ruimte heeft om te voelen hoe het met de jmz-er zelf gaat. Door naar deze rollen te kijken kunnen ze vanaf een afstandje zien wat er gebeurt, voelen wat iets met hun doet en vervolgens een meer overwogen keuze maken in hoe ze willen handelen. Het gaat er niet om gevoelens en gedachtes te veranderen of om te buigen, maar ze te erkennen, accepteren en op waarde te schatten. Zo worden ze niet meer geleefd door één of meerdere rollen, maar kunnen ze zelf hun eigen koers bepalen.

 

Werving

Ken je een jonge mantelzorger (15 t/m 17 jaar) die hier baat bij zou kunnen hebben? Jonge mantelzorgers groeien op met iemand binnen het gezin die ziek of beperkt is op lichamelijk, psychisch of gedragsmatig vlak of worstelt met verslavingsproblematiek. JMZ-ers kampen vaak met schuldgevoelens naar anderen toe (‘Ik ga maar niet afspreken met mijn vrienden, want dan is mijn moeder alleen’) en zullen minder snelle experimenteel gedrag vertonen (‘Ik hou me aan de regels, want mijn ouders hebben het al lastig genoeg’). Ook kunnen ze zich vaker overvraagd voelen door de situatie of (te) veel verantwoordelijkheid op zich nemen (‘Als mijn vader met Corona besmet wordt komt dat omdat ik niet voorzichtig genoeg ben geweest’). Hierdoor is het juist van belang dat deze jongeren goed ondersteund worden!

 

Meer informatie, vragen of aanmelding

Ken je iemand die geïnteresseerd is of in aanmerking zou komen? Bel of mail ons gerust!

m.claessens@mantelzorgzuid.nl
06 – 17 30 91 82

 

Veel gestelde vragen

  • Deelname is gratis
  • Woonplaats van jonge mantelzorger maakt niet uit
  • Aard en ernst van de zorgsituatie maakt niet uit
  • Alleen jonge mantelzorgers kunnen deelnemen

Vragen? Neem dan contact op!

Soms lopen de dingen niet zoals gehoopt. Samen met jou zoeken we naar een oplossing! Daarom kun je ons alles vragen over het opvoeden, opgroeien, de verzorging of gezondheid van jouw baby, peuter, kind en jongere. Wie wij zijn? Pedagogen, psychologen kind & jeugd en andere deskundigen. Wij werken in de regio Westelijke Mijnstreek actief samen met huisartsen, jeugdartsen en ketenpartners en denken graag met je mee (en vinden niets gek).

Bel onze professionals

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Stel je vraag via WhatsApp

 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

#opgroeienin046

Hulp nodig? Hallo zeggen? Of gewoon niks willen missen? Abonneer je dan nu!.

Onze partners

Opvoeden en opgroeien doe je samen! Wij werken daarom actief samen met gemeenten en partners uit de regio.